Praktijkregels die gelden als maatregelen tegen de Corona

Verantwoord behandelen in Coronatijd

Zolang we te maken hebben met het Coronavirus neem ik een aantal maatregelen in acht om veilig en verantwoord te kunnen behandelen. Hieronder lees je de maatregelen die ik tref voorafgaand, tijdens en na afloop van een consult. Deze maatregelen zijn afgeleid van de Leidraad infectiepreventie Covid-19, die de koepelorganisaties in de complementaire en integratieve en alternatieve zorg hebben opgesteld. De maatregelen kunnen worden aangepast of aangevuld, als er nieuwe ontwikkelingen zijn of nieuwe richtlijnen vanuit de Rijksoverheid of het RIVM worden afgegeven.

Coronaprotocol BSR-behandeling
(versie 1 maart 2021)

 Voorafgaand aan het consult

 • Als ik of één van mijn gezinsleden verkoudheids-, griep- of koortsverschijnselen heeft, annuleer ik onze afspraak.
 • Als jij of één van je gezinsleden verkoudheids-, griep- of koortsverschijnselen heeft, verzoek ik jou onze afspraak te annuleren. Dit mag ook binnen de normale annuleringstermijn van 24 uur, er worden dan geen kosten in rekening gebracht.
 • Ik verzoek je alleen naar de praktijk te komen of met maximaal één begeleider.
 • Ik verzoek je om kort voor of op de aangegeven tijd naar de praktijk te komen. Zo voorkomen we onnodig wachten in de wachtruimte.

Tijdens het consult

 • Bij het betreden van de behandelruimte desinfecteer je je handen met de daarvoor beschikbaar gestelde spray.
 • Ik schud geen handen ter begroeting, wel verwelkom ik je met een glimlach.
 • Het voor- en nagesprek vindt plaats op 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Op verzoek van de cliënt of behandelaar kan een mondkapje gedragen worden.
 • Ik reinig direct na het consult mijn handen met desinfectiespray.

 Na het consult

 • Je verlaat na de behandeling direct de praktijk.
 • Ik ventileer de praktijkruimte na elke behandeling.
 • Ik reinig de praktijkruimte (o.a. behandelbank, stoelen, tafel en pinautomaat) na elke behandeling met een desinfectiemiddel.